Selidbe Beograd KOMBI-KOMBI

Blog

Selidba IT firme

Selidba IT firme može biti zastrašujući poduhvat, pogotovo za one koji se prvi put susreću sa istim. IT oprema je srce svake moderne kompanije, i zato je posebno važno da tranziciju ove opreme odrade profesionalci kao što smo mi. U ovom članku, pružićemo vam detaljan vodič za selidbu IT firme, odnosno njene opreme, sa naglaskom na najbolje prakse i savete.

A ukoliko želite da unajmite profesionalce sa iskustvom od preko 10 godina za selidbe firmikontaktirajte nas i budite sigurni da je selidba vaše IT firme u sigurnim rukama!

POZOVITE KOMBI-KOMBI


Evo kako se vrši profesionalna selidba IT firme

1. Popis inventara IT opreme

Prvi korak u procesu selidbe IT firme je izrada detaljnog inventara sve opreme koja će se seliti. Ovo uključuje servere, radne stanice, laptopove, monitore, mrežnu opremu, štampače, i svu prateću perifernu opremu.

2. Briga o bezbednosti podataka pre selidbe IT firme

Pre nego što počnete sa fizičkom selidbom, važno je osigurati da su svi podaci bezbedni. Preporučuje se pravljenje potpunih rezervnih kopija svih sistema. U slučaju da se tokom selidbe neki uređaj ošteti, važno je da podaci budu sačuvani.

3. Priprema servera za selidbu IT firme

Serveri predstavljaju osnovu i kičmu svake IT kompanije. Njihova uloga je esencijalna u podržavanju svakodnevnih operacija, čuvanju podataka i pružanju ključnih servisa kako interno tako i klijentima. Zbog njihove kritične važnosti, selidba servera je proces koji zahteva izuzetnu pažnju i preciznost.

 1. Isključivanje servera: Pre nego što se serveri presele na novu lokaciju, važno je da se pravilno isključe. Ovo ne samo da štiti hardver, već i osigurava da nema gubitka podataka ili prekida u servisima koji mogu nastati usled neočekivanog isključivanja. Preporučuje se da serveri budu isključeni barem 24 sata pre selidbe kako bi se osiguralo da su svi interni komponenti potpuno ohlađeni.
 2. Pakovanje servera: Kada selite servere, njihova zaštita je od suštinske važnosti. Ukoliko je moguće, koristite originalnu ambalažu u kojoj su serveri prvobitno isporučeni. Ove kutije su često dizajnirane tako da pruže maksimalnu zaštitu uređajima unutra. Ako nemate originalnu ambalažu, koristite posebne kutije namenjene za transport tehničke opreme. U svakom slučaju, koristite puno zaštitnih materijala, kao što je puc-puc folija, kako biste osigurali da serveri neće biti oštećeni tokom transporta.

4. Pakovanje i transport računarske opreme za selidbu IT firme

Selidba IT opreme, posebno računarskih sistema i periferija, zahteva posebnu pažnju kako bi se osiguralo da oprema ostane netaknuta i funkcionalna nakon transporta. Evo kako to postići:

 • Pakovanje radnih stanica i laptopova:
  Radne stanice: Pre pakovanja desktop računara, potrebno je isključiti sve kablove. Da biste izbegli konfuziju prilikom ponovnog povezivanja, svaki kabl etiketirajte prema uređaju i portu na koji je povezan. Nakon toga, računare pažljivo postavite u čvrste kutije, koristeći obilje mehurićaste folije ili drugog amortizujućeg materijala kako biste osigurali dodatnu zaštitu od udaraca.
 • Laptopovi: Iako su kompaktniji, laptopovi su često osetljiviji od desktop računara. Ako je moguće, upakujte svaki laptop u njegovu originalnu kutiju ili torbu. Ako to nije moguće, koristite PUC-PUC foliju ili sličan zaštitni materijal da biste ih zaštitili.
 • Pakovanje monitora:
  Monitori su jedan od najosetljivijih delova IT opreme. Ekrani, posebno oni koji su napravljeni od tanke tehnologije, i mogu biti lako oštećeni. Da biste osigurali njihovu zaštitu, prekrijte ekrane čvrstim kartonom ili upotrebite specijalne zaštitne folije namenjene za monitore. Pored toga, prilikom transporta uvek je važno držati monitore u uspravnom položaju kako biste izbegli potencijalna oštećenja.
 • Pakovanje mrežne opreme:
  Ruteri, prekidači i ostala mrežna oprema: Ovi uređaji su ključni za mrežnu infrastrukturu bilo koje firme. Da biste osigurali njihovu zaštitu, preporučuje se da ih vratite u originalne kutije, ukoliko ih imate. Ako originalne kutije nisu dostupne, koristite čvrste kutije i obilje mehurićaste folije ili drugog zaštitnog materijala kako biste osigurali da su uređaji dobro zaštićeni od udaraca i potresa. Ne zaboravite da odvojite sve kablove i da ih etiketirate kako bi postavljanje bilo brzo i efikasno nakon selidbe.

5. Selidba štampača

Kada je reč o selidbi IT opreme, štampači su često među onim uređajima koji se previdi, iako predstavljaju svojevrstan izazov. Veći industrijski modeli su naročito teški, nezgrapni i osetljivi na nepravilno rukovanje.

 1. Priprema štampača: Pre nego što započnete proces pakovanja, važno je pravilno pripremiti štampač. Isključite uređaj i odspojite sve kablove. Uklonite sve tonere, kertridže i papir iz štampača. Ako imate laserne štampače, budite posebno oprezni prilikom uklanjanja tonera da ne biste prosuli prah.
 2. Zaštita osjetljivih delova: Neke komponente štampača, poput skenera ili dodatnih delova za sortiranje papira, mogu biti posebno osetljive. Ako je moguće, demontirajte ove delove i upakujte ih zasebno.
 3. Pakovanje: Kada pakujete štampač, koristite dovoljno zaštitnog materijala. Puc-Puc folija, stiroporna folija i jaki kartoni su odlični za ovu svrhu. Ako je štampač posebno težak, razmotrite upotrebu drvene palete kao osnove za transport.
 4. Transport: Kada transportujete štampač, uvek ga držite uspravno. Nikada ne postavljajte druge predmete na vrh štampača, čak i ako je dobro upakovan, kako biste izbegli potencijalne oštećenja.

6. Specijalizovana selidba IT firme

Razmotrite angažovanje specijalizovane firme za selidbe kancelarija kao što smo mi. Mi smo obučeni za selidbe IT firmi i možemo vam pružiti potpunu sigurnost tokom celog procesa.

7. Ponovno postavljanje IT opreme nakon selidbe IT firme

Ponovno postavljanje IT opreme nakon selidbe može biti jednako zahtevno kao i sam proces pakovanja i transporta. Evo koraka koje treba preduzeti kako biste osigurali da vaša IT oprema bude ponovo postavljena pravilno i efikasno:

 1. Planiranje prostora: Pre nego što počnete s ponovnim postavljanjem, napravite plan rasporeda prostora. Ovo će vam pomoći da odlučite gde će svaki komad opreme biti postavljen, uključujući servere, radne stanice, štampače i druge uređaje.
 2. Povezivanje servera: Serveri bi trebali biti prioritet. Postavite ih u za to namenjen prostor, poput server sobe, i povežite neophodnu opremu. Osigurajte da imaju stabilnu mrežnu i strujnu vezu.
 3. Radne stanice: Postavite radne stanice prema planu rasporeda. Povežite ih sa mrežom i strujom, ali pre nego što ih uključite, proverite da li su svi kablovi pravilno povezani.
 4. Povezivanje perifernih uređaja: Uključuje štampače, skenerima, faks mašine i druge slične uređaje. Povežite ih sa radnim stanicama i postavite drajvere gde je potrebno.
 5. Testiranje: Pre nego što sve opreme ponovo postane operativna, sprovedite detaljno testiranje. Proverite sve mrežne veze, funkcionalnost softvera i hardverske komponente.
 6. Bezbednosne mere: Obezbedite svoju IT opremu od potencijalnih pretnji. Ovo uključuje postavljanje firewall-a, ažuriranje antivirusnog softvera i postavljanje sigurnosnih kamera ukoliko je to potrebno.
 7. Edukacija zaposlenih: Nakon selidbe i promena u IT okruženju, možda će biti potrebno obučiti zaposlene o novim protokolima ili softverskim rešenjima koja ste implementirali.
 8. Redovno održavanje: Nakon ponovnog postavljanja, redovno održavajte svoju IT opremu. Proveravajte da li su sve komponente u dobrom stanju, ažurirajte softver prema potrebi i osigurajte da vaša oprema radi optimalno.

Ponovno postavljanje IT opreme je kritična faza procesa selidbe, i zahteva pažljivo planiranje i izvršenje kako bi se osiguralo da vaša oprema bude funkcionalna i sigurna u novom prostoru.


Selidba IT firme – „Zaključak

Selidba IT firme nije samo tehnički poduhvat, već i misija koja zahteva kombinaciju stručnosti, pažnje i predviđanja. Ovaj posao ne obuhvata samo fizičko pomeranje hardvera s jednog mesta na drugo, već i zaštitu osetljivih podataka, osiguranje neprekidnosti poslovanja i minimiziranje vremena neproduktivnosti. Uzimajući u obzir složenost i vrednost IT opreme, svaka faza procesa selidbe, od planiranja do ponovnog postavljanja, mora biti sprovedena s najvećom pažnjom. Držeći se saveta iz ovog vodiča, ne samo da ćete osigurati da vaša oprema bude bezbedna i zaštićena tokom tranzicije, već ćete i osigurati da vaša kompanija nastavi s radom bez većih prepreka ili zastoja. U krajnjoj liniji, cilj je ne samo premeštati opremu, već održavati i unapređivati poslovne operacije u svakom koraku procesa selidbe.

Оставите одговор

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.

POZOVI NAS ZA PROCENU CENE